אוריאל סיני    

אורי אלישר הוא מעצב גראפי, המייצר אותיות במעבדה לביולוגיה.
03:18 דקות

צילום: אוריאל סיני
במאית: יעל אלרוד
עורך: רון עומר

יוני 2017

הסרטים הופקו על־ידי ארצה הפקות, עבור ״המכולה״, תכנית התרבות של "כאן" 11 , תאגיד השידור הישראלי