אוריאל סיני    

נדב בגים, אמן המצלם חרקים ומגוון יצורים קטנים.
04:09 דקות

צילום: אוריאל סיני
במאית: יעל אלרוד
עורך: יוני כהן

אוגוסט 2017

הסרטים הופקו על־ידי ארצה הפקות, עבור ״המכולה״, תכנית התרבות של "כאן" 11, תאגיד השידור הישראלי