אוריאל סיני    

נטע הררי נבון, ציירת.
04:11 דקות

צילום: אוריאל סיני
במאית: יעל אלרוד
עורך: רון עומר

אוגוסט 2017

הסרטים הופקו על־ידי ארצה הפקות, עבור ״המכולה״, תכנית התרבות של "כאן" 11, תאגיד השידור הישראלי