עדי אורנאי    

הפגנת חרדים בירושלים. חרדי מסביר את משנתו נגד הגיוס.
ירושלים, 18 במרץ 2018

03:29 דקות