רועי עידן    

מדי חורף מגיעות לארץ להקות זרזירים, המחוללות במעוף אווירודינמי מרהיב.
צפון הנגב, 2012 - 2018

07:55 דקות