שימו לב - שלב הגשת התמודדות הסתיים והתחרות נמצאת בשלבי שיפוט.
שמות המשתתפים יפורסם במהלך חודש אוקטובר.
בהצלחה!

 

ההרשמה לתחרות נפתחה! מועד אחרון להגשת התצלומים הוא 1.9.2018 

חבר השופטים יבחן לתחרות אך ורק תצלומים - בודדים וסדרות - שיועלו לאתר דרך תיק הצלם. עבודות וידאו בלבד יועברו באופן המוסבר בהמשך. 

-----------------------------

אתר התחרות יפתח ב-15.8.2018 וייסגר ב-1.9.2018 בחצות.

אנחנו מציעים להיערך מראש להגשת התצלומים על פי התחומים השונים ולא להמתין לימי ההגשה האחרונים. עריכה מדויקת של התצלומים תשפיע על איכות בחירת העבודות המוגשות.

 

לצפייה בתקנון מנחה להשתתפות בתחרות ובתערוכה.