אתר התחרות יפתח ב-15.8.2018 וייסגר ב-1.9.2018 בחצות.

אנחנו מציעים להיערך מראש להגשת התצלומים על פי התחומים השונים ולא להמתין לימי ההגשה האחרונים. עריכה מדויקת של התצלומים תשפיע על איכות בחירת העבודות המוגשות.

 

לצפייה בתקנון מנחה להשתתפות בתחרות ובתערוכה.